Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Bất động sản

Hình dáng: Chữ nhật ngang

Màu sắc: Xanh. trắng

Phong cách: Hiện đại, nghệ thuật