Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Giải trí

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đỏ

Phong cách: Hiện đại