Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Làm đẹp

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng

Phong cách: Hiện đại