Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Ăn uống

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Vàng, đỏ

Phong cách: Hiện đại, kích thích sự thèm ăn