Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Bất động sản

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đỏ, xám

Phong cách: Hiện đại, đơn giản