Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Dịch vụ

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đỏ. vàng

Phong cách: Hiện đại, sang trọng