Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Du lịch

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh

Phong cách: Sinh động, thu hút