Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Nghệ thuật

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Tím

Phong cách: Hiện đại, bí ẩn