Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Thời trang

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Nâu

Phong cách: Hiện đại