Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Du lịch

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh. vàng, trắng

Phong cách: Hiện đại, bắt mắt